top of page

Skolebarnkjøring

 

Et annet av de viktige oppdragene er kjøring av skolebarn. Dette er kjøreoppdrag som bestilles av kommunen eller de respektive skolene, og gjelder personer som av en eller annen grunn ikke kan benytte vanlig kommunikasjonsmidler til skole. Det vil derfor ofte være slik at vi betjener personer som har psykiske eller fysiske lidelser og som trenger ekstra hjelp.
Det er Nordland Taxi som administrerer fastkjøring/ Skolekjøring.

 


Skjema for bestilling av fastkjøring/skolekjøring trykk her.

bottom of page