TT (Transporttjeneste for funksjonshemmede)

 

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. Godkjenning av brukere er delegert til kommunen, og søknad sendes til søkers egen hjemstedskommune.

Fra 1. januar 2012 er det for hele fylket innført elektroniske reisekort for brukerne. Kortet belastes ved transport og turen blir umiddelbart trukket av kortet.
Leverandør er Rogaland Taxi AS.

      

Saldo/skadet/mistet/adresseforandring:

Ring Rogaland Taxi 51 90 90 01 (telefon 24 timer i døgnet)   

Her når du oss:
 
 
 
 
E-post:                              taxi@narviktaxi.no
 
Maxitaxi/rulllestolbil:    maxi@narviktaxi.no
 
 
 
 
Bestille vanlig drosje:     Tlf 07550
 
Bestille maxitaxi:              Tlf 90 90 91 91
 
Administrasjon:               Tlf 454 00 191