top of page

TT (Transporttjeneste for funksjonshemmede)

 

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. Godkjenning av brukere er delegert til kommunen, og søknad sendes til søkers egen hjemstedskommune.

Fra 1. januar 2012 er det for hele fylket innført elektroniske reisekort for brukerne. Kortet belastes ved transport og turen blir umiddelbart trukket av kortet.
Leverandør er Rogaland Taxi AS.

      

Saldo/skadet/mistet/adresseforandring:

Ring Rogaland Taxi 51 90 90 01 (telefon 24 timer i døgnet)   

bottom of page