top of page

TT (Transporttjeneste for funksjonshemmede)

 

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. Godkjenning av brukere er delegert til kommunen, og søknad sendes til søkers egen hjemstedskommune.

      

Saldo/skadet/mistet/adresseforandring:
Ring Nordland Taxi 909 88 335 (tast 1) (07550.no/tt-kort/)

bottom of page