Fastpriser

Narvik Taxi opererer med faste priser på ulike ruter i vårt distrikt.

Prisene gjelder for inntil fire personer, til/fra en adresse i Narvik sentrum

og de gjelder hele døgnet.

Ved offentlige høytidsdager tilkommer et tillegg på 45%.

Skjomen (Golfparken) ........................... kr 900,-
Evenes Lufthavn  (inkl bompenger).. kr 1.590,-
Riksgrensen  ........................................kr 1.100,-
Bjørkliden  ............................................kr 1.900,-
Abisko  ..................................................kr 2.000,-
Kiruna ...................................................kr 4.100,-
Polar Park
(inkl bompenger)...............kr 1.590,-
Harstad
(inkl bompenger)...................kr 2.650,-

Tromsø (inkl bompenger)................... kr 5.850,-

Her når du oss:
 
 
 
 
E-post:                              taxi@narviktaxi.no
 
Maxitaxi/rulllestolbil:    maxi@narviktaxi.no
 
 
 
 
Bestille vanlig drosje:     Tlf 07550
 
Bestille maxitaxi:              Tlf 90 90 91 91
 
Administrasjon:               Tlf 454 00 191