Fastpriser

Narvik Taxi opererer med faste priser på ulike ruter i vårt distrikt.

Prisene gjelder for inntil fire personer, til/fra en adresse i Narvik sentrum

og de gjelder hele døgnet.

Ved offentlige høytidsdager tilkommer et tillegg på 45%.

Skjomen (Golfparken) ........................... kr 900,-
Evenes Lufthavn  (inkl bompenger).. kr 1.590,-
Riksgrensen  ........................................kr 1.100,-
Bjørkliden  ............................................kr 1.900,-
Abisko  ..................................................kr 2.000,-
Kiruna ...................................................kr 4.100,-
Polar Park
(inkl bompenger)...............kr 1.590,-
Harstad
(inkl bompenger)...................kr 2.650,-

Tromsø (inkl bompenger)................... kr 5.850,-