top of page

Har du lyst til å kjøre drosje?

Vi har stadig behov for deltidssjåfører.
Hvis du har lyst til å bli drosjesjåfør må du først og fremst være serviceinnstilt.

Hva skal til for å bli drosjesjåfør?


For å kjøre taxi hos oss må du minimum oppfylle følgende krav:
 

 • Minimum førerkort kl B. (Du må gjerne ha minibuss og YSK)

 • Fylt 20 år

 • Hatt førekort i minst to år

 • Plettfri vandel

 • Serviceinnstilt

 • Snakke, lese og skrive godt norsk. Minimum B1.

 • God kjennskap til gater og adresser i Narvik

 • Løsningsorientert

 • Ansvarsfull
   

Det kreves også kjøreseddel for å kjøre taxi:

De som vil ha kjøreseddel etter 1. november 2020, må ha bestått drosjesjåføreksamen hos Statens vegvesen, eller ha yrkessjåførkompetanse for persontransport.(For mer informasjon se:
 https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse

bottom of page